Personalizo


Video shpjeguese

  • Të gjitha matjet trupore duhen fikse , atelieja llogarit vetë lirshmerinë dhe tolerancën që duhet për secilën veshje.
  • Lirshmëria e të gjitha veshjeve të përfunduara llogaritet Slim Normal, nëse klienti i dëshiron shumë mbas trupit ose më të bollshme duhet ta specifikojë në momentin e porosisë.
  • Kujdes, masat -Fundorja e Pantallonit- dhe -Gjatësia e xhaketës – duhet të vendosen fikse aq sa klienti e dëshiron të jetë e përfunduar.