I Personalizuar

I Personalizuar

Video shpjeguese

  • Të gjitha matjet trupore duhen fikse , atelieja llogarit vetë lirshmerinë dhe tolerancën që duhet për secilën veshje.
  • Lirshmëria e të gjitha veshjeve të përfunduara llogaritet Slim Normal, nëse klienti i dëshiron shumë mbas trupit ose më të bollshme duhet ta specifikojë në momentin e porosisë.
  • Kujdes, masat -Fundorja e Pantallonit- dhe -Gjatësia e xhaketës – duhet të vendosen fikse aq sa klienti e dëshiron të jetë e përfunduar.

Modeli

Ju lutem vendosni modelin e kostumit që keni parë.

Beli pantallonave

Beli

Dorso mbrapa

Dorso para

Fundorja e pantallonave

Gjatësia mbrapa

Gjatësia e pantallonave

Gjatësia e xhaketës

Gjuri

Kofsha

Krahu

Pulsi

Qafa

Supet

Supi

Toraksi

Vithet

Mënga